Tugasan kami pada minggu ini adalah berkenaan dengan media baru yang merangkumi jenis media baru yang sering digunakan, impak serta manfaatnya. Oleh itu, entri  pada minggu adalah untuk mengkaji dan mengenalpasti responden yang diambil di dalam kelas kami berkenaan “penggunaan komputer dan peranti” . Skop kajian ini meliputi demografi, pemilikan gajet, dan  pengunaan

Berdasarkan data yang diambil oleh dua kumpulan iaitu satu daripada kumpulan kami dan satu lagi adalah daripada kumpulan yang lain dapat dirumuskan bahawa terdapat perbezaan diantara kedua-dua kumpulan terhadap penggunaan media. Data yang diambil berdasarkan 10 orang responden yang mewakili 5 orang daripada Semenanjung, 1 daripada Sabah dan 4 yang lainnya berasal daripada Sarawak. Kedua-dua kumpulan ini mewakili lelaki dan perempuan yang mempunyai pelbagai bangsa seperti Melayu iaitu seramai enam orang, Cina seorang, etnik Bajau seorang, etnik Bidayuh seorang dan seorang lagi etnik Melanau.

Untitled

Mengikut hasil dapatan daripada responden kami telah mendapati bahawa jantina juga turut mempengaruhi kadar pengunaan media baru ini. Ini kerana, hasil daripada borang soal selidik menunjukkan 47% kaum wanita menggunakan media baru, manakala kaum lelaki pula sebanyak 10% lebih banyak daripada kaum wanita. Ini berkemungkinan bahawa kaum wanita banyak menghabiskan masa mengurus rumahtangga dan urusan yang lain berbanding dengan kaum lelaki yang mempunyai lebih banyak masa lapang berbanding kaum wanita.

gender

Berdasarkan dapatan ini kami dapat rumuskan bahawa sejak berusia dua tahun lagi pendedahan dan penggunaan terhadap media berlaku. Seorang didapati menggunakan media baru sejak berusia 2 tahun, seorang tiga tahun, seorang 6 tahun, 13 tahun berjumlah dua orang, 15 tahun empat orang dan yang selebihnya lagi seorang telah mula menggunakan media ketika berusia 17 tahun. Secara ringkasnya, ketika berusia 15 tahun didapati ramai dalam kalangan kami yang mula menggunakan media. Ini menunjukkan bahawa ketika berada di tingkatan tiga dan bergelar remaja kami mula didedahkan dengan penggunaan media. Menurut Jeanne R. Steele dan Jane D. Brown memerhatikan bahawa remaja, seperti orang dewasa, menggunakan media untuk pelbagai tujuan untuk meningkatkan perasaan mereka, untuk menyusun melalui norma-norma dan nilai-nilai budaya, untuk membuat kenyataan-kenyataan tentang identiti mereka, mencontohi tingkah laku yang diingini (contohnya, meniru peranan model), dan untuk berkhayal tentang satu kemungkinan (alternatif) diri (Maness, 2004, p. 47).

age

Selain itu, melalui soalan jenis-jenis media yang digunakan mendapati bahawa kesemua daripada kami telah menggunakan media komputer dan telefon pintar, dan hanya seorang yang menggunakan game console. Hal ini membuktikan bahawa pada zaman yang serba moden sekarang dan ditambah pula kami merupakan pelajar, maka sudah menjadi keperluan bagi kami untuk memiliki komputer peribadi setiap seorang bagi memudahkan segala urusan pembelajaran. Selain itu, melalui adanya telefon pintar pada masa ini dengan harga yang sememangnya berpatutan, ini menjadikan sesiapa sahaja boleh memilikinya. Hal ini dapat dibuktikan melalui penemuan kami bahawa terdapat 5 orang pelajar yang mengakui bahawa sebab-sebab beliau menggunakan gajet adalah kerana harganya murah dan 5 orang daripada yang lainnya menyatakan bahawa model keluaran baru, internet yang laju, jenama yang dikenali ramai, mudah untuk mencari alat ganti, fungsi yang baik, untuk keselesaan dan kecanggihan reka bentuk telefon pintar itu. Seterusnya, kebanyakan daripada kami menggunakan media jenis Lenovo dan Samsung iaitu seramai 6 orang menggunakan kedua-dua media ini, dan selebihnya 2 orang menggunakan Acer dan yang lainnya seorang menggunakan nokia dan seorang menggunakan Asus.

Disamping itu, melalui soalan gajet yang kerap digunakan didapati bahawa seramai 8 orang daripada kami menggunakan telefon pintar dan 2 orang yang lainnya menggunakan komputer peribadi. Antara sebab mereka kerap menggunakan telefon pintar adalah kerana minatnya terhadap telefon pintar, senang dibawa dan mudah untuk menghubungi sesiapa sahaja. Selain itu, sebab komputer peribadi menjadi kekerapan untuk 2 orang daripada kami menggunakannya kerana memudahkan urusan mereka untuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah masing-masing. Seterusnya, melalui borang soal selidik ini juga didapati bahawa aplikasi yang selalu digunakan di dalam media oleh kami adalah Facebook, WeChat, WhatsApp, dan Instagram. Media sosial telah membolehkan Universiti sosial komuniti untuk Aleman dan Wartman (2009) mengistilah “persekitaran hibrid” yang bererti bahawa pelajar dapat berinteraksi dengan rangkaian sosial kedua-dua mereka dalam dan luar talian (Wankel & Wankel, 2011, p. 4).


Seterusnya, kami mendapati bahawa seseorang individu menggunakan lebih daripada satu gajet kerana langkah-langkah untuk berjaga-jaga ketika menghadapi darurat contohnya seperti kehabisan bateri. Selain itu, ingin mencuba teknologi baru, mengejar trend, mempunyai berlainan fungsi, untuk pelbagai kegunaan contohnya satu untuk kehidupan peribadi dan satu lagi untuk tujuan pekerjaan, mempunyai banyak nombor telefon, untuk tujuan bermain games, gaya hidup terkini dan juga sebagai medium untuk hiburan. Mengenai soalan berapa lama masa yang diluangkan dalam tempoh 24 jam untuk melayari internet, kami mendapati satu jam hingga lama jam kebanyakan daripada kumpulan kami dan satu kumpulan tersebut melayari internet dalam tempoh 24 jam. Menurut Yahya R. Kamalipour (2001), yang mana the media globalization age in which the world lives is quintessentially American- technologically superior, commercially driven, and suspicious of central (i.e., governmental) authority. This is the age of the World Wide Web, direct broadcast satellites, twenty-four-hour cable new channels, global email, and digital telephony”, (Yahya R. Kamalipour, 2001, p. 18).

faktasms2.gif

Akhir sekali, melalui implikasi dan keberkesanan terhadap pelajar melalui penggunaan rangkaian sosial, emel, dan lain-lain media mendapati bahawa penggunaan media tersebut adalah mudah untuk medapatkan maklumat, memudahkan urusan kerja seperti untuk menghantar emel, memudahkan perbincangan antara individu atau kumpulan, komunikasi yang berkesan, dan komunikasi yang mudah. Selain impak positif, penggunaan media juga mempunyai impak yang negatif dimana berdasarkan dapatan kami adalah akan menyebabkan berlakunya gejala sosial berleluasa dan menyebabkan penyebaran maklumat yang palsu kepada orang ramai. Ini sama sekali tidak dapat dinafikan bahawa media massa banyak memberi pengaruh samaada dari sudut positif mahupun negatif, yang mana dapat di sokong melalui pendapat daripada Martin J. Medhurst (2006), iaitu the influence of the mass media on voter cognition is undeniable. The debate over media influence typically turns on the question of whether a liberal or conservative bias exists in nes coverage. As Craig Allen Smith points out, most people “are still back at the “bullet model’s all-powerful transmiter, persuming that messages mold people’s minds”. Because consumers (voters) have myriad media from which to select, such a debate is often misguided”, (Medhurst, 2006, p. 173).

Secara tuntasnya, penggunaan media banyak memberi kesan sama ada kearah positif mahupun negatif kepada masyarakat dalam penggunaannya namun, masyarakat sendiri yang memilih untuk mencorakkannya sama ada ianya bergerak ke arah positif mahupun negatif. Oleh itu, melalui adanya media yang pelbagai pada zaman sekarang dapat menjadikan masyarakat mempunyai pelbagai inisiatif yang lebih mudah untuk berkomunikasi berbanding pada abad dahulu yang hanya perlu besemuka dan dengan seseorang untuk berbicara.

Rujukan

Maness, K. (2004). Teaching Media-Savvy Students about the Popular Media. The English Journal, Vol. 93, No. 3, 46-51.

Medhurst, M. J. (2006). The Rhetorical Presidency of George H.W. Bush . United States, America: Texas A & M University Press.

Wankel, L. A., & Wankel, C. (2011). Higher Education Administration with Social Media: Including Applications in Student Affairs, Enrollment Management, Alumni Relations, and Career Centers. United Kingdom: Emerald Group Publishing Limited.

Yahya R. Kamalipour, K. R. (2001). Media, Sex, Violence, and drugs in the global village. England: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

CONTOH SOALAN KAJIAN

BAHAGIAN A

 • Anda berasal daripada mana?

Semenanjung     (       )

Sabah                 (       )

Sarawak              (       )

 • Apakah bangsa atau etnik anda?

Melayu                 (     )             Bidayuh             (     )

Cina                     (     )             Bajau                 (     )

India                     (     )             kadazandusun  (     )

Iban                     (     )             lain-lain:             (    ) nyatakan: _________________

 • Apakah jantina anda?

Lelaki                   (     )

Perempuan          (     )

 • Pada umur berapakah anda mula menggunakan media baru?

_________________________________________________

BAHAGIAN B

 • Apakah jenis media yang anda gunakan?

Komputer peribadi   (     )             Ipad         (     )

Telefon pintar           (     )             MP3        (     )

Game console           (     )             Lain-lain (     ) nyatakan: ______________________

 • Jenama media apakah yang anda gunakan?

Samsung                   (     )              Lenovo     (     )

Apple                         (      )             Asus         (     )

Oppo                          (     )             Lain-lain    (     ) nyatakan: ___________________

 • Nyatakan sebab mengapa anda memilih menggunakan jenama tersebut?

________________________________________________________________________

 • Jenis gajet apakah yang kerap anda gunakan? Nyatakan sebab kenapa anda memilih gajet tersebut?

________________________________________________________________________

 • Apakah aplikasi yang anda gunakan menerusi media sosial?

Facebook   (     )                           Wechat       (     )       WhatsApp     (     )

Viber           (     )                          Instagram   (     )         Beetalk        (     )

Telegram     (     )                           Lain-lain   (     )       Nyatakan: _______________

 

BAHAGIAN C

 • Jika dilihat pada masa ini ramai orang yang mempunyai lebih daripada satu gajet. Mengikut pandangan anda, apakah yang menyebabkan individu memerlukan lebih daripada satu gajet?

_______________________________________________________________________________________________

 • Dalam tempoh 24 jam, berapa lamakah masa yang anda luangkan untuk melayari internet?

________________________________________________________________________________________________

 • Menurut pandangan anda, apakah implikasi dan keberkesanan terhadap pelajar melalui penggunaan rangkaian sosial, emel, dan lain-lain media?

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Advertisements

About newtech4comm

Blog ini disediakan oleh kami yang merupakan pelajar Sains Sosial bagi memenuhi tugasan subjek "New Technologies of Human Communication". Kami akan mencuba untuk merungkai dan mengkaji permasalahan berkenaan teknologi terkini yang memberi kesan terhadap komunikasi dan juga masyarakat serta banyak lagi berkenaan dengan media-media baru yang muncul pada zaman yang serba moden ini dan kaitannya dengan masyarakat. Terima kasih kerana singgah dan membaca serta mengikuti kami. :)

12 responses »

 1. fivecloud says:

  very informative entry!

  Like

 2. A very good explanation, indeed. Well done on the result of the survey 🙂

  Like

 3. good inforation.. comment our blog too

  Like

 4. lilieyaida says:

  saya nak bertanya pendapat anda mengapa golongan warga emas tidak berapa gemar menggunakan telefon pintar jika dibandingkan dengan golongan muda?

  Like

 5. newtech4comm says:

  Pada pendapat kami, telefon pintar berkemungkinan mempunyai banyak aplikasi dan pelbagai fungsi yang menyukarkan untuk penggunaannya dimana jika kita membandingkan dengan telefon biasa lebih memudahkan untuk menggunakannya seperti tidak perlu update aplikasi, dan bateri mampu bertahan lama berbanding telefon pintar. Selain itu, golongan tua jarang sekali kita melihat mereka sentiasa dengan telefon kerana mereka kadang kala menggunakan telefon untuk berkomunikasi sahaja berbanding golongan muda semakin ingin mencuba dengan aplikasi yang baru. Harap dapat menjawab soalan saudari @lilieyaida.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s