lgbt-rights-33359lgbt (2)

Pada hari ini seringkali kita mendengar tentang lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) dengan jumlah peratusan dilihat semakin meningkat yang berlaku dalam masyarakat sama ada dalam Negara mahupun luar Negara tanpa mengira lapisan masyarakat. Perkara ini telah memberi ruang yang luas untuk bertapak kepada golongan mereka dimana telah diuar-uarkan bahawa penukaran gender diluluskan kepada lelaki atau perempuan. Banyak pihak yang menentang tentang isu ini, namun apabila diluluskan ia akan memberi hak dan kebebasan kepada mereka untuk penukaran gender. Kegiatan LGBT sangat terkenal di Negara Barat namun di Malaysia juga tidak kurangnya berlaku khususnya kepada golongan muda yang tidak mempunyai pegangan agama dan pendidikan yang secukupnya.

Berdasarkan yang telah dianalisis didalam blog yang bertajuk http://oshthejourney.blogspot.com/2012/09/panduan-lgbt-dalam-konteks-malaysia.html dan website, http://www.malaysiakini.com/news/208811 dapat melihat antara kedua-dua kaitan yang telah dirungkaikan oleh penulis. Dalam website Malaysiakini yang menerangkan tentang ciri-ciri atau simptom-simptom yang mudah dikenali oleh masyarakat dengan orang yang mempunyai sifat LGBT.  Hal ini sedemikian dijelaskan supaya masyarakat tidak mudah dipengaruhi dan ia juga memfokuskan kepada ibu bapa agar mengawal anak-anak mereka daripada terlibat dengan gejala ini melalui paparan ciri-ciri yang diberikan. Berdasarkan pendapat penulis yang menjelaskan bahawa golongan LGBT sentiasa mencari pasangan yang diminati melalui media baru seperti di Twitter, Facebook mahupun kenalan di luar yang dapat membawa diri mereka dikenali oleh masyarakat. Jenis simptom yang dijelas sama ada di blog mahupun website adalah sama yang menunjukkan bahawa sifat atau identiti mereka ke arah bentuk negatif. Penubuhan identiti yang stabil dan meningkatkan harga diri sebagai penyesuaian untuk peranan seks dewasa, dan pembebasan daripada keluarga (Uribe , 1994), dan juga untuk membentuk hubungan rakan sebaya, membina harga diri dan kekuatan ego, dan mewujudkan rasa kesempurnaan kepada identiti mereka (Peters, 1997). Kenyataan ini dikukuhkan dengan menurut Foulcault yang menyatakan identiti adalah cara untuk menjadi individu dan diri yang unik dimana dibina berdasarkan kepada teknik atau amalan tertentu untuk membentuk diri seseorang.

LGBT-what-it-means

Selain itu, dalam website pula menyatakan mengenai pengesahan garis panduan LGBT oleh Kementerian Pelajaran Malaysia yang hebahkan untuk tujuan pengedaran ke seluruh sekolah. Banyak pihak yang tidak berpuas hati dengan isu yang dinyatakan sehingga banyak penyelidik memberi pandangan dan turut mengeluarkan garis panduan LGBT di IPTA. Hal ini kerana kebanyakan yang terlibat LGBT berasal dari peringkat Institusi atau Sekolah kerana mereka seringkali mempunyai ramai rakan dan kadangkala mempengaruhi minda untuk terlibat dengan kegiatan ini. Menurut Patton (1996) points out that science and society have depicted adolescence as a critical time of change, and have presumed that biological and psychological development proceed hand-in-hand in a linear fashion (Patton, 1996). Perubahan masa membentuk seseorang kepada proses pembangunan diri dimana menurut Giddens, identiti dianggap sebagai dinamik, sentiasa berubah dan berkembang dimana pengenalan diri dikaitkan dengan proses kemodenan. Mereka yang terlibat dengan kegiatan ini lebih tertumpu dalam kumpulan dan mempunyai trademark untuk meggelarkan diri mereka sebagai identiti ke arah kegiatan LGBT kepada masyarakat.

tumblr_nklkhgEJzS1qipjjjo1_500

article-2326423-19D72FC1000005DC-697_634x466

article-2351540-1A925A10000005DC-819_634x468

Dalam blog tersebut turut menyatakan tentang pendapat penulis bahawa perlabelan berdasarkan gaya pemakaian dan penampilan itu juga tidak disetujui oleh penulis sendiri dimana sesetengah masyarakat meminati untuk berpakaian sedemikian tetapi tidak mempunyai simptom kearah LGBT. Dalam pada itu, pandangan penulis mengenai gaya penilaian LGBT yang diambil oleh Negara Barat bukan menunjukkan ciri pendidikan dalam Negara Malaysia, dimana identiti LGBT tidak berasaskan penyelidikan dan hanya dapat melihat dengan mata kasar sahaja. Menurut Cass (1984) dan Troiden (1989) reflect assumptions of a norm for what it is to become a well-adjusted gay adult. Because the models bear striking resemblance to each other, where it only Troiden’s. Troiden is careful to point to historical and sociocultural variations in gay identity development, to deny step-by-step linearity, and to clarify that his model is an “ideal type” based on how “committed homosexuals” recall having constructed their homosexual identities (Talburt, 2014, p. 118). Identiti seseorang kadang-kadang berbeza dengan tindakan atau tingkah laku yang ditunjukkan dengan perubahan edaran masa dan kecanggihan teknologi pada masa kini. Menurut Castells yang memberikan pandangan tentang pembentukan identiti dalam rangkaian masyarakat memperoleh dimensi yang berbeza kerana konfigurasi dialektik, tempatan dan masa serta ruang global yang berbeza. Dengan kepelbagaian budaya yang wujud memudahkan masyarakat untuk lebih cenderung untuk terlibat dengan LGBT serta amalan budaya Negara Barat kadangkala melemahkan budaya yang ada dalam Negara Malaysia sendiri.

bigstock-Father-Helping-Son-With-Homewo-46461415

Gejala LGBT tidak asing lagi berlaku dalam kalangan remaja pada hari ini. Gejala ini dilihat semakin meningkat dan bertambah dari semasa ke semasa yang melibatkan golongan remaja di peringkat IPTA khususnya. Oleh itu, semua pihak harus berganding bahu untuk menyelesaikan permasalahan ini agar tidak menjadi semakin serius. Jika dapat dilihat, melalui laman web malaysiakini yang berkaitan dengan LGBT ini, pihak Kementerian Pelajaran menyokong jika pihak kerajaan mengeluarkan buku ataupun artikel yang berkaitan dengan “garis panduan” untuk mengenali golongan ini. Simptom-simptom yang dikenalpasti dan dapat dilihat dalam diri individu yang dinyatakan melalui laman web dan blog adalah sama. Simptom gay untuk mengenalpastinya adalah mempunyai badan yang sasa dan juga suka memperlihatkan aset di badan, suka memakai baju yang ketat, lebih cenderung kepada lelaki dan suka membawa beg yang besar seperti perempuan manakala, bagi lesbian adalah menunjukkan ketarikan pada wanita, jaga jarak dan hubungan dengan wanita lain, lebih suka pada wanita untuk teman tidur, makan dan kemana-mana dan tidak menyukai lelaki.

LGBT

GAY-PEOPLE-2

Garis panduan ini sangat penting bagi ibu bapa terutamanya bagi mengenalpasti yang terdapat pada anaknya dan ini dapat mengelakkan daripada remaja itu atau anak mereka terjerumus dengan lebih serius, terutamanya jika mereka berada diperingkat persekolahan. Merujuk kepada pendapat yang dikemukakan oleh Albert R. Roberts (2009), beliau mengatakan bahawa untuk menangani masalah ini ialah “mencari bantuan profesional”, (R., 2009, p. 314). Mencari bantuan profesional disini bermaksud menubukan satu gerakan kaunseling untuk memberi nasihat dan bimbigan terhadap golongan ini. Gerakan LGBT ini hanya boleh disertai oleh remaja yang mempunyai kecenderungan terhadap golongan yang sama jantina dengan meraka sahaja dan yang berkongsi perasaan yang sama. Walau bagaimanapun, melalui pendapat yang dikemukakan oleh Harvey J. Makadon,etc (2008), beliau mengatakan “numerous local and national LGBT organizations hold events for LGBT families that encourage connection and provide support”. “Family Pride and COLAGE are known widely for their support of families and children”, (Makadon, 2008, p. 129). Melalui pendapat dapat dilihat bahawa ibu bapa kepada anak-anak mereka yang terlibat LGBT juga perlu di ambil berat dengan memberikan khidmat kaunseling.

Teaching the Bible to Our Children_Family-Bible-2

Selain itu, alternatif yang digunakan oleh laman web dan blog dalam mengatasi perselisihan pendapat daripada pembaca adalah penulis dan pihak yang berwajib dalam mengeluarkan rencana ini perlu meneliti dengan mendalam dan perlu membuat kajian yang mendalam mengenai isu ini agar pembaca dapat memahami dengan jelas. Tambahan lagi, artikel yang dikeluarkan juga perlu dibuat perbandingan dengan artikel yang berkaitannya dalam melihat isi kandungan daripada rencana yang telah dikeluarkan sebelum ini. Secara kesimpulannya, LGBT secara jelas mempunyai pengaruh yang negatif yang membawa kesan yang buruk terhadap remaja. Perkara ini tidak boleh dipandang ringan oleh satu pihak sahaja, bahkan setiap pihak haruslah berganding bahu untuk mencari inisiatif mengatasi gejala LGBT.

Rujukan:

Makadon, H. J. (2008). The Fenway Guide to Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Health. United States of America: Versa Press.

Patton, C. (1996). Fatal advice: How safe-sex education went wrong . Durham: NC, Duke University Press.

Peters, A. J. (1997). Themes in Group Work with Lesbian and Gay Adolescents. Social Work with Groups, 51-56.

R., R. A. (2009). Buku Pintar Pekerja Sosial. Jakarta, Indonesia: BPK.

Talburt, S. (2014). Constructions of LGBT Youth: Opening up Subject Positions. Tylor & Francis Group, 116-121.

Uribe , V. (1994). The Silent Minority: Rethinking our committment to gay and lesbian youth . Theory into practice, 9-28.

Advertisements

About newtech4comm

Blog ini disediakan oleh kami yang merupakan pelajar Sains Sosial bagi memenuhi tugasan subjek "New Technologies of Human Communication". Kami akan mencuba untuk merungkai dan mengkaji permasalahan berkenaan teknologi terkini yang memberi kesan terhadap komunikasi dan juga masyarakat serta banyak lagi berkenaan dengan media-media baru yang muncul pada zaman yang serba moden ini dan kaitannya dengan masyarakat. Terima kasih kerana singgah dan membaca serta mengikuti kami. :)

3 responses »

  1. lilieyaida says:

    satu lagi info yang berguna dari anda….
    bagi pendapat saya LGBT adalah satu simptom kecelaruan jantina dan juga merupakan satu gejala yang tidak sihat dan melanggar lumrah alam semulajadi…..namun kita seharusnya mendiskriminasi golongan ini kerana ada sesetengah daripada golongan LGBT ini ingin ghidup sebagi seorang manusia yang sempurna namun akibat mungkin dari pengalaman silam dan juga faktor2 lain menyebabkan mereka sukar untuk berubah…….

    Like

  2. As we know golongan LGBT merupakan satu golongan yang sangat sensitif jika kita sebagai masyarakat mempersoalkan tentang identiti mereka, jadi adakah pendekatan yang digunakan secara kaunseling itu dapat memberi kesedaran kepada mereka untuk berubah ?

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s